Moso, Uzakdoğu’da yetişen bir çeşit bambu ağacıdır. Küçük bir fide olarak dikildikten sonra ilk beş yıl hiçbir gelişim göstermez. Toprağın üstünde gelişmek ve güçlü durabilmek için önce sabırla toprağın altındagüçlü kökler geliştirir. Beş yıldan sonra her gün 40-45 cm uzar ve 30 metreye kadar yükselir.

 

İş dünyasının hızla değişen dinamikleri doğru stratejiler üretmek, doğru kararlar almak ve doğru yatırımlar yapmak konusunda profesyonelleri ve organizasyonları zorluyor. Organizasyonlar için en büyük zorluk, bu ve benzeri karmaşık iş problemlerini etkin bir biçimde çözebilecek yeteneğe sahip profesyonelleri ve yöneticileri çekmek, geliştirmek ve kurumda tutabilmek. Yöneticiler içinse esnek düşünme yeteneği, seçenek yaratma, kaynaklarını etkin kullanma, çatışmaları yönetebilme gibi özelliklerin ön plana çıktığı güçlü bir profesyonel duruş gerektiriyor. Güçlü bir profesyonel duruşun oluşması ve organizasyonun öğrenebilen bir yapıya dönüşmesi için iki yönlü bir gelişim, değişim ve dönüşüm kaçınılmazdır.

Tasarlanan Eğitim ve Atölyeler, farklı disiplinlerden beslenen özgün içerikli, deneyim odaklı, yaşayan örnekler üzerinden tasarlanan ve bireylerin pasif dinleyici olarak değil aktif katılımcı olarak yer aldığı süreçler barındırıyor.

Çalışmalarda şirketlerin ve ekiplerin hedeflerine hizmet edilirken, aynı zamanda eğlenceli bir bakış açısı ile hem bireylere hem de ekip süreçlerine destek olunuyor.

Bilnur Fidan, gelişim ve dönüşümün içten dışa doğru ve kalıcı olması için tamamen kişiye veya kuruma özel olarak hazırladığı programlarla bu süreci destekliyor.

 

Eğitim planınızı oluşturmak için bizimle iletişime geçin.

 

Şu ana kadar gerçekleştirilmiş olan eğitim & atölye çalışmalarıyla ilgili daha fazla bilgi için başlıklara tıklayınız…

 
İş dünyasının hızla değişen dinamikleri doğru stratejiler üretmek, doğru kararlar almak ve doğru yatırımlar yapmak konusunda organizasyonları zorluyor.

Organizasyonlar için en büyük zorluk, bu ve benzeri karmaşık iş problemlerini etkin bir biçimde çözebilecek yeteneğe sahip çalışanları çekmek, geliştirmek ve kurumda tutabilmek.

Yöneticiler/Liderler içinse esnek düşünmek, seçenek yaratmak, kaynaklarını etkin kullanmak, çatışmaları yönetebilmek gibi özelliklerin ön plana çıktığı güçlü bir profesyonel duruşa sahip olmayı gerektiriyor.

Fark Yaratan Kodlar” Amaç Verimlilik Motivasyon / AVM Akademi; kurumsal koçluk uygulama ve eğitimleriyle, organizasyonunuzda koçluğa dayalı performans küürü oluşturarak, amacı olan, verimliliği ve motivasyonu yüksek fark yaratan çalışanlar, takımlar ve takım liderleri yaratmanıza destek oluyor.

 
Fark yaratan kodlar” ile AVM Akademi’nin organizasyona ve çalışanlarına sağlayacağı faydalar nelerdir?

Bu program, katılımcıların hem kendisinin hem de başında bulunduğu takımın ve organizasyonun başarısı, gelişimi ve motivasyonu için liderlik donanımlarını arttırmak , organizasyonlarında koçluk küürünü oluşturmak üzere tasarlandı.

 • Hedef belirleme

 • Stratejik planlama

 • Farkındalık ve sorumluluk

 • İç motivasyon

 • Yüksek performans küürü

 • Ekip çalışması

 • Problem çözme

 • Etkili iletişim

 • Geri bildirim ve değerlendirme

 • Bağlı takımlar

 • Dikkati odaklayan gözlem yaratan sorular

 • Esneklik ve değişime uyum sağlama

 • Yaratıcı fikirler ve artan inovasyon

 • Eyleme geçme

Bu program büyük oranda deneyimseldir. Ancak ciddi bir

teorik ayapıya dayanıyor.

Programın dayandığı temeller şunlar:

 • Koçluk Teknik ve Araçları

 • İleri Düzey İletişim Teknik ve Araçları

 • Nörobilim ile entegre Duygusal Zeka Teknikleri

 • NLP (Nörolinguistik Programlama) Teknik ve Araçları

 • Somatik Bilinçlendirme Teknikleri

 • Liderlik ve Örgütsel Davranış Teorisi

Fark yaratmaya hazır mısınız?

Bugünün hızla değişen dinamikleriyle başa çıkabilmek ve geleceğin belirsiz ve karmaşık dünyasına hazır olabilmek “İçgörü, Farkındalık ve Odaklanmaile başlıyor çünkü bir şeyin farkına
vardığımızda onu değiştirme özgürlüğümüz olur.
Böylece yeni seçenekler oluşturabilir, durum ve şartlara karşı spontan ve adaptif olabiliriz.

Gelecek SEN’i Tasarla, bireyin potansiyel geleceğine dair, iş ve özel yaşamda pratiğe dökebilmek için yaratıcı çözümler deneyimleyeceği, içten dışa doğru güçlü soruların eşlik ettiği bir gelecek tasarım yolculuğudur.

Yolculuk süresince cevap arayacağımız sorular ise;

An’da neler oluyor? / Şu anda ne hissediyorum ve ne düşünüyorum? Hislerimin ve düşüncelerimin kontrolü elimde mi?

Haritanızı yakından incelediniz mi? / Ben kimim? Nelere sahibim? Şu anda hayatımda neye dikkat etmiyorum?

Haritanızın merkezi neresi? / Bugün, tam da şu anda, iş ve özel yaşamımda planladığım hayatı mı yaşıyorum? Neyi değiştirmek istiyorum?

Yeni koordinatlarınız nedir? / Bundan 5,10, 20 yıl sonra kendimi nerede, nasıl ve ne yaparken hayal ediyorum? Bunu yapmak için beni harekete geçiren veya engelleyen şey nedir?

Amacınıza ulaşmak, hedeflerinizi gerçekleştirmek için neler yapıyor ve nasıl davranıyor olmanız gerekiyor? / Gelecek tasarımı nedir? Gelecekteki ‘SİZ’ nasıl tasarlanır? / Geleceği tasarlamanın adımları nelerdir ve nasıl uygulanır?

Gelecek SEN’i Tasarla” nın katılımcılara sağlayacağı faydalar nelerdir?

Bu program, kişinin günlük yaşam içindeki farkındalığını arttırması, kendi anlam haritasını oluşturması, amacını saptaması, kendisi için bir gelecek resmi belirlemesi ve kendisini bu resme taşımak için ihtiyacı olan araçları keşfetmesi üzerine tasarlandı.

Eğitim süresi / 4 gün

Katılımcı sayısı / 12-20

Eğitim detayları ve talebiniz için bizimle iletişime geçin.

Liderlik nedir? Liderlik becerileri sonradan geliştirilir mi? Ne zaman yöneticilik ne zaman liderlik devreye girmelidir? Liderlik modelleri nelerdir? Etkin liderlerin ortak özellikleri nedir? Etkin bir lider olmak için hangi kaynaklara ihtiyaç duyulur?
Katılımcılar, liderlik teori ve kuramlarıyla tanışırken diğer tarafta kendilerinde var olan liderlik özelliklerini keşfedecekler. Bu program ile kendi iç kaynaklarının -alışkanlıklarının, inançlarının, tutum ve davranışlarının- liderlik eylem ve sonuçlarına nasıl etki ettiğini fark etmeleri ve bu farkındalığa dayalı yeni yaklaşım, tutum ve eylemlerle özgün liderlik modellerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Eğer eylemleriniz diğerlerini daha çok hayal kurmaya, daha çoköğrenmeye,daha fazlasını yapmaya ve daha fazlası olmaya teşvik ediyorsa, siz bir lidersiniz demektir.
John Adams

  Katılımcılar;
 •      Öz farkındalığını geliştirmiş ve kendini daha iyi tanıyan,
 •      Duygularını yöneterek, her koşulda rasyonel olmayı başaran,
 •      Yönettiği ve yön verdiği ekiplerin liderliğini ele alan,
 •      Liderlik yapacakları insan ve gruplarla etkin bir biçimde ilişki kuran,
 •      Organizasyonun nasıl çalıştığını daha iyi anlayan ve değerlendirebilen,
 •      İletişim, müzakere, çatışma yönetimi, yönlendirme, birlikte karar alma ve grup dinamiklerini yönetme gibi liderlik becerilerinde gelişim sağlayan,
 •      Yeni yaklaşım, tutum, araç ve uygulamalarla kurumlarında pozitif değişim yaratan kendi liderlik modellerini keşfetmiş ve geliştirmiş olacaklardır.
 Eğitim süresi / 4 gün
Katılımcı sayısı / 8-20
Eğitimin detayları ve talebiniz için bizimle iletişime geçin

Bu eğitim programı ile katılımcıların, profesyonel hayatta, kişisel ve kurumsal hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik yeni davranış becerileri geliştirmesi hedeflenmektedir.
Değişim ve rekabetle başa çıkmak için bilişsel zeka ve bilginin dışında, kişinin kendi duygu ve davranış tercihlerini çözümlemesi, kişiler arası ilişkilerde başkalarının duygusal mesajlarını okuyabilmesi ve tüm bunları kontrol ederek amacına uygun bir şekilde yönetebilmesi gerekmektedir.

Profesyonel hayatta duygularımızı akılla nasıl birleştirebiliriz?

 • İçsel ve dışsal uyaranlar sonucu oluşan duyguların farkında olmak,
 • Bu duyguları tanımlayıp ifade edebilmek ve yönetebilmek,
 • Başkalarının duygusal mesajlarını doğru şekilde algılayıp değerlendirmek,
 • Yargılama ve önyargılar konusunda farkındalık geliştirmek,
 • Başarı odaklılık konusunda blokajların farkına varmak ve yönetmek,
 • İş yaşamında duygusal zekayı maksimize ederek, otokontrol sağlamak, pro-aktif davranmak, vizyon geliştirmek, inisiyatif kullanmak ve ilişki ağlarını etkin yönetmek.

 
Eğitim süresi / 1 gün
Katılımcı sayısı / 8-16
Eğitim detayları ve talebiniz için bizimle iletişime geçin.

Koç Atölyesi, yöneticilerin, liderliğin önemli bir parçası olan koçluk yaklaşımıyla tanışacağı ve ekipleriyle birlikte daha verimli sonuçlar elde edebilmeleri için koçluk becerilerini bir araç olarak nasıl kullanacağı ve iş yaşamında sağladığı faydaları pratik ve yaratıcı teknik uygulamalarla deneyimleyeceği aktif katılımlı bir atölye çalışmasıdır.
 
Ekibinizin performansı, potansiyeli midir?
Ekibinize sık sık hatırlatma yapmak zorunda kalıyor musunuz?
Fikirleriniz ekip içerisinde direnç ile karşılaşıyor mu?
Geri bildirim alıyor musunuz? Ne sıklıkta?
Bazen sorumluluk almaları için geri çekiliyor musunuz?
Motive edici araçlarınız neler?
 
Bu ve buna benzer soruların koçluk yaklaşımıyla yanıtlanacağı ve atölye çalışması sonunda;
 •        Söylemek ile sormak arasındaki farkları görmek,
 •        Etkin dinlemek ve etkili sorular sormak,
 •        Sorularla farkındalık ve sorumluluk yaratmak,
 •        Geri bildirim ve ileri bildirimin gücünü kullanmak,
 •        Performans ve potansiyeli optimize etmek, geliştirilecek davranışsal hedeflerdir.
 
Eğitim süresi / 1 gün
Katılımcı sayısı / 8-16
Eğitim detayları ve talebiniz için bizimle iletişime geçin.
Neden iş ve özel hayatımızda sık sık iletişim kazaları yaşarız? Anlaşılamamaktan yakınırız. Ya da sosyal ve profesyonel ilişkilerimizde istediğimiz etkili iletişimi kuramayız? Çünkü iletişim ne söylediğimiz değil karşı tarafın ne algıladığıdır.
İletişim, kelimelerin ötesinde, algı haritalarımız arasında birden çok kanalla yaşanan bir alışveriştir.
İletişimde Ustalaşma ‘Söylenmeyeni Okuma Sanatı’nda önce iletişimin en az kullanılan halkasını yani kendimizle olan iletişimi güçlendireceğiz. Sonra cevap vermek için değil anlamak için etkin dinlemeyi, empatikurmanın iletişimdeki rolünü ve sözsüz iletişimin kodlarını tanıyıp etkili biçimde kullanmayı keşfedeceğiz.Etkin iletişimde bulunabilmek için hepimizin dünyayı farklı şekilde algıladığımızın ve bu algılamalarımızı diğerleriyle iletişimimizde rehber olarak kullandığımızın farkına varmalıyız.

AnthonyRobbins


Eğitim süresi / 1 gün
Katılımcı sayısı / 8-20
Eğitimin detayları ve talebiniz için bizimle iletişime geçin.